Relații Clienți +40 737 46 62 69
Financiar +40 733 368 143
Tehnic +40 761 268 962
Facebook
Instagram
Image

SERVICII DE ADMINISTRARE TEHNICĂ

Image

Prin intermediul serviciului de administrare tehnică, compania MARF Administrare asigură planificarea, organizarea, coordonarea și controlul activității de întreținere și dezvoltare armonioasă a proprietății comune, în acord cu interesele proprietarilor, a deciziilor acestora și a resurselor alocate, avand urmatoarele obligații:

- afișarea listelor lunare de plată a contribuțiilor la cheltuielile comune, în urma aprobării de către Cenzor și Președintele asociației;
- ridicarea de la sediul asociației, a facturilor furnizorilor de utilități și a prestatorilor de servicii;
- prezentarea Președintelui spre semnare, a ordinelor de plată pentru furnizorii și prestatorii de servicii;
- verificarea periodică a indexului contoarelor de apă din apartamente, cu acordul proprietarilor și în prezența unui reprezentant delegat al asociației;
- realizarea aprovizionării cu materiale pentru curățenie și consumabile;
- inspectarea periodică a proprietății comune, cu scopul de a identifica si remedia defecțiunile apărute la instalațiile de folosință comună;

- Inspectarea proprietății individuale, numai cu acordul proprietarilor și in condițiile stabilite de lege, cu scopul de a identifica și remedia defecțiunile apărute la instalațiile de folosință comună;
- verificarea periodică a stării subsolului, a căilor de acces în imobil, a palierelor și ghenelor;
- monitorizarea garanțiilor pentru echipamentele care se află în perioada de garanție, precum și notificarea furnizorului care asigură garanția, cu privire la eventualele defecțiuni apărute;
- alertarea furnizorilor, aflați sub contract cu asociația, in cazul avariilor;
- prezentarea spre analiză Comitetului Executiv, a ofertelor furnizorilor de bunuri și servicii, supravegherea lucrărilor de reparații și participarea la recepția acestora, alături de comisia formată din membrii desemnați ai asociației;
- controlul facturării corecte a consumurilor de energie electrică, termică, apă, în funcție de indexul contoarelor de bloc, în conformitate cu prevederile legale și normele metodologice de repartizare a consumurilor;
- întocmirea referatelor de necesitate, privind intervențiile la părțile comune;
- controlul îndeplinirii obligațiilor contractuale ale personalului angajat de asociație și sesizarea Comitetului Executiv în cazul încalcarii acestora.
Image

PROGRAM DE LUCRU

Luni - Vineri

09:00 - 18:00

DATE COMPANIE

SC MARF Administrare SRL

Sediul central: Str. Orhideelor, Nr. 35U, Chiajna, ILFOV, CP 077040

CUI 36817790 | J23/4893/2016

Telefon: +40 737 46 62 69

Web: https://www.marf.ro

E-mail: suport@marf.ro

Căutare